Cây bưởi diễn trưởng thành dáng đẹp

(109 đánh giá của khách hàng)

 • Tên sản phẩm: Cây bưởi diễn trưởng thành 10 năm – 20 năm
 • Nơi chiết: Chính gốc diễn từ những cây ăn quả của nhà 
 • Thương hiệu: Bưởi Diễn Thành Đạt
 • Giá thành: Liên hệ
 • Chiều cao cành bưởi: 1,5m – 4m
 • Chất lượng cây: Cây khỏe, lá xanh, rễ nhiều tỷ lệ sống 99%
 • Thời gian cho quả: Đã có quả
 • Hình thức vận chuyển: Qua mua sau đó đặt cọc và đợi sấn gốc 1 thời gian rồi thuê xe chuyển cây
 • Liên hệ đặt mua: 0976 432 466 hoặc 0395649999 
 • Tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi diễn miễn phí cho khách hàng mua giống
 • Cam kết chính gốc 100% 

109 đánh giá cho Cây bưởi diễn trưởng thành dáng đẹp

 1. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 2. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 3. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 4. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 5. (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 6. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 7. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 8. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 9. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 10. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 11. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 12. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 13. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 14. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 15. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 16. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 17. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 18. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 19. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 20. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 21. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 22. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 23. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 24. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 25. (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 26. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 27. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 28. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 29. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 30. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 31. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 32. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 33. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 34. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 35. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 36. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 37. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 38. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 39. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 40. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 41. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 42. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 43. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 44. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 45. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 46. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 47. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 48. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 49. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 50. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 51. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 52. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 53. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 54. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 55. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 56. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 57. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 58. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 59. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 60. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 61. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 62. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 63. (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 64. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 65. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 66. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 67. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 68. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 69. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 70. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 71. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 72. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 73. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 74. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 75. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 76. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 77. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 78. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 79. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 80. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 81. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 82. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 83. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 84. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 85. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 86. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 87. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 88. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 89. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 90. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 91. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 92. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 93. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 94. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 95. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 96. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 97. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 98. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 99. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 100. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 101. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 102. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 103. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 104. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 105. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 106. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 107. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 108. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 109. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *