Quả bưởi diễn bày ngũ quả

(30 đánh giá của khách hàng)

60,000

30 đánh giá cho Quả bưởi diễn bày ngũ quả

 1. Văn Toàn (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng sản phẩm tốt

 2. Mai Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 3. Văn Toàn (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 4. Đức Tuyến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao hàng nhanh

 5. Đức Tuyến (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng tốt

 6. Văn Toàn (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 7. Văn Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng sản phẩm tốt

 8. Mai Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao hàng nhanh

 9. Đức Tuyến (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng sản phẩm tốt

 10. Hải Hà (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 11. Công Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng sản phẩm tốt

 12. Văn Toàn (xác minh chủ tài khoản)

  Giao hàng nhanh

 13. Văn Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 14. Minh Tít (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 15. Minh Hiều (xác minh chủ tài khoản)

  Shop rất nhiệt tình

 16. Minh Tít (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 17. Đức Tuyến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 18. Hải Hà (xác minh chủ tài khoản)

  Shop rất nhiệt tình

 19. Minh Tít (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 20. Hải Hà (xác minh chủ tài khoản)

  Giao hàng nhanh

 21. Thu Cúc (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng tốt

 22. Thu Cúc (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng sản phẩm tốt

 23. Tài (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng sản phẩm tốt

 24. Văn Toàn (xác minh chủ tài khoản)

  Chất lượng tốt

 25. Văn Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao hàng nhanh

 26. Mai Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop rất nhiệt tình

 27. Văn Toàn (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 28. Thu Cúc (xác minh chủ tài khoản)

  Shop rất nhiệt tình

 29. Minh Tít (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 30. Minh Hiều (xác minh chủ tài khoản)

  Giao hàng nhanh