Quả bưởi diễn bày ngũ quả

(109 đánh giá của khách hàng)

60.000 

109 đánh giá cho Quả bưởi diễn bày ngũ quả

 1. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 2. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 3. (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 4. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 5. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 6. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 7. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 8. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 9. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 10. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 11. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 12. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 13. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 14. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 15. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 16. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 17. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 18. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 19. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 20. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 21. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 22. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 23. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 24. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 25. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 26. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 27. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 28. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 29. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 30. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 31. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 32. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 33. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 34. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 35. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 36. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 37. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 38. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 39. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 40. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 41. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 42. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 43. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 44. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 45. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 46. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 47. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 48. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 49. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 50. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 51. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 52. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 53. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 54. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 55. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 56. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 57. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 58. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 59. (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 60. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 61. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 62. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 63. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 64. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 65. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 66. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 67. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 68. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 69. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 70. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 71. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 72. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 73. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 74. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 75. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 76. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 77. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 78. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 79. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 80. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 81. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 82. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 83. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 84. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 85. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 86. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 87. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 88. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 89. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 90. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 91. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 92. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 93. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 94. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 95. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 96. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 97. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 98. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 99. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 100. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 101. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 102. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 103. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 104. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 105. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 106. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 107. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 108. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 109. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *