Cây giống bưởi diễn chiết cành 100% tại đất diễn

(112 đánh giá của khách hàng)

65.000 

 • Tên sản phẩm: Cây giống bưởi diễn chiết cành trên cây
 • Nơi chiết: Chính gốc diễn từ những cây ăn quả của nhà 
 • Thương hiệu: Bưởi Diễn Thành Đạt
 • Giá thành: 65k/1 cây
 • Chiều cao cành bưởi: 70cm – 1m
 • Thời gian cho quả: 2 – 3 năm
 • Hình thức vận chuyển: Qua mua hoặc chuyển khoản trước rồi gửi hàng qua xe khách
 • Liên hệ đặt mua: 0976 432 466 hoặc 0395649999 
 • Tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi diễn miễn phí cho khách hàng mua giống
 • Cam kết chính gốc 100% 

112 đánh giá cho Cây giống bưởi diễn chiết cành 100% tại đất diễn

 1. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 2. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 3. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 4. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 5. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 6. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 7. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 8. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 9. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 10. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 11. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 12. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 13. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 14. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 15. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 16. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 17. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 18. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 19. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 20. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 21. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 22. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 23. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 24. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 25. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 26. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 27. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 28. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 29. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 30. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 31. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 32. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 33. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 34. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 35. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 36. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 37. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 38. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 39. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 40. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 41. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 42. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 43. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 44. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 45. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 46. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 47. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 48. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 49. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 50. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 51. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 52. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 53. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 54. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 55. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 56. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 57. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 58. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 59. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 60. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 61. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 62. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 63. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 64. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 65. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 66. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 67. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 68. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 69. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 70. (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 71. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 72. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 73. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 74. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 75. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 76. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 77. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 78. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 79. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 80. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 81. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 82. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 83. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 84. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 85. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 86. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 87. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 88. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 89. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 90. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 91. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 92. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 93. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 94. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 95. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 96. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 97. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 98. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 99. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 100. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 101. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 102. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 103. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 104. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 105. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 106. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 107. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 108. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 109. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 110. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 111. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 112. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *