Quả bưởi diễn loại 2

(99 đánh giá của khách hàng)

40.000 

 • Trọng lượng: 0,8 – 1,2kg
 • Vỏ bưởi căng thanh vàng
 • Tép bưởi vàng tươi mọng mà không nát
 • Vị ngọt đậm đà cùng mùi hương đặc sắc
 • Hình thức vận chuyển: Quý khách có thể qua lấy hoặc chuyển khoản trước chúng tôi sẽ gửi xe hoặc shiper cho quý khách.
 • Liên hệ đặt mua: 0976432466 hoặc 0395649999
 • Mua số lượng lớn giá sẽ thấp hơn
Danh mục:

99 đánh giá cho Quả bưởi diễn loại 2

 1. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 2. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 3. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 4. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 5. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 6. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 7. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 8. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 9. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 10. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 11. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 12. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 13. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 14. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 15. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 16. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 17. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 18. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 19. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 20. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 21. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 22. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 23. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 24. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 25. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 26. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 27. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 28. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 29. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 30. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 31. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 32. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 33. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 34. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 35. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 36. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 37. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 38. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 39. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 40. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 41. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 42. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 43. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 44. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 45. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 46. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 47. (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 48. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 49. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 50. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 51. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 52. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 53. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 54. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 55. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 56. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 57. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 58. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 59. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 60. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 61. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 62. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 63. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 64. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 65. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 66. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 67. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 68. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 69. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 70. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 71. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 72. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 73. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 74. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 75. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 76. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 77. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 78. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 79. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 80. (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 81. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 82. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 83. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 84. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 85. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 86. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 87. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 88. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 89. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 90. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 91. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 92. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 93. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 94. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 95. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 96. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 97. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 98. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 99. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận