Quả bưởi diễn loại 1

(99 đánh giá của khách hàng)

60.000 

 • Trọng lượng: 0,8 – 1,2kg
 • Vỏ bưởi căng thanh vàng\
 • Tép bưởi vàng tươi mọng mà không nát
 • Vị ngọt đậm đà cùng mùi hương đặc sắc
 • Hình thức vận chuyển: Quý khách có thể qua lấy hoặc chuyển khoản trước chúng tôi sẽ gửi xe hoặc shiper cho quý khách.
 • Liên hệ đặt mua: 0976432466 hoặc 0395649999
 • Mua số lượng lớn giá sẽ thấp hơn

 

Danh mục:

99 đánh giá cho Quả bưởi diễn loại 1

 1. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 2. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 3. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 4. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 5. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 6. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 7. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 8. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 9. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 10. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 11. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 12. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 13. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 14. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 15. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 16. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 17. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 18. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 19. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 20. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 21. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 22. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 23. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 24. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 25. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 26. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 27. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 28. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 29. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 30. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 31. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 32. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 33. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 34. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 35. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 36. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 37. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 38. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 39. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 40. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 41. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 42. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 43. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 44. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 45. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 46. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 47. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 48. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 49. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 50. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 51. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 52. (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 53. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 54. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 55. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 56. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 57. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 58. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 59. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 60. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 61. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 62. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 63. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 64. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 65. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 66. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 67. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 68. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 69. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 70. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 71. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 72. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 73. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 74. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 75. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 76. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 77. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 78. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 79. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 80. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 81. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 82. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 83. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 84. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 85. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 86. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 87. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 88. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 89. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 90. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 91. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 92. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 93. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 94. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 95. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 96. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 97. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 98. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 99. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *