Kéo cắt tỉa cỏ, hàng rào Sagawa 8250 Đài Loan

(140 đánh giá của khách hàng)

400.000 

Tên sản phẩm: Kéo cắt tỉa cỏ, tỉa hàng rào 8250 Đài Loan
Xuất xứ: Đài Loan
Trọng lượng: 1250g
Độ dài đầy đủ: 1000 mm
Chiều dài lưỡi: 320 mm
Kích thước mở miệng: 500 mm
Đường kính cắt: 12 mm
Chất liệu: thép Sk-5 nhập khẩu của nhật
Hình thức vận chuyển: Nhận hàng rồi thanh toán

Mô tả

140 đánh giá cho Kéo cắt tỉa cỏ, hàng rào Sagawa 8250 Đài Loan

 1. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 2. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 3. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 4. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 5. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 6. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 7. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 8. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 9. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 10. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 11. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 12. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 13. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 14. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 15. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 16. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 17. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 18. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 19. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 20. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 21. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 22. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 23. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 24. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 25. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 26. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 27. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 28. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 29. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 30. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 31. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 32. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 33. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 34. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 35. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 36. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 37. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 38. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 39. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 40. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 41. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 42. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 43. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 44. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 45. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 46. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 47. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 48. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 49. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 50. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 51. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 52. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 53. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 54. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 55. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 56. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 57. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 58. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 59. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 60. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 61. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 62. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 63. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 64. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 65. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 66. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 67. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 68. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 69. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 70. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 71. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 72. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 73. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 74. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 75. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 76. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 77. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 78. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 79. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 80. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 81. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 82. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 83. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 84. (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 85. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 86. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 87. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 88. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 89. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 90. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 91. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 92. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 93. (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 94. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 95. Anh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 96. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 97. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 98. (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 99. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 100. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 101. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 102. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 103. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 104. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 105. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 106. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 107. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 108. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 109. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 110. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 111. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 112. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 113. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 114. Minh Hương (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 115. Thúy Nga (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 116. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 117. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 118. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 119. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 120. (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 121. Minh Anh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 122. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 123. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 124. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 125. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 126. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 127. Quang Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 128. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Shop đóng gói cẩn thận

 129. Liễu Trần (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 130. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 131. Thuỳ Linh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh

 132. Minh Thuý (xác minh chủ tài khoản)

  Shop tư vấn nhiệt tình, hàng chất lượng tốt

 133. Thành Đạt (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 134. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 135. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 136. Mai Lan (xác minh chủ tài khoản)

  Hàng tốt

 137. Anh Quân (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 138. Linh Minh (xác minh chủ tài khoản)

  Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh

 139. Chiến (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

 140. Hồng Oanh (xác minh chủ tài khoản)

  Giao Hàng Nhanh, Shop tư vấn nhiệt tình chu đáo

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *